POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Vision Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248) przy ul. P.O.W. 29/2 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył przedstawiciela, z którym można się skontaktować w zakresie danych osobowych w osobie Pawła Olczyka pod adresem Łódź (90-248) przy ul. P.O.W. 29/2, adresem mailowym pawel.olczyk@orsadwokaci.eu, numerem telefonu +48 665660700.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie, m.in. imienia i nazwiska, oznaczenia firmy, adresu prowadzonej działalności gospodarczej, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru rachunku firmowego, numerów PESEL i NIP zostały przekazane przez Państwa dobrowolnie na potrzeby realizacji współpracy gospodarczej łączącej Państwa z ADO;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wykonania realizacji współpracy gospodarczej łączącej Państwa z ADO, 
 • marketingu produktów i usług ADO, w tym w celach analitycznych, 
 • wysyłki newslettera, 
 • utworzenia konta na platformie klienta 

 -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 1. ADO nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem,
 2. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przechowywane: – na podstawie udzielonej zgody – nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody,
  – na podstawie zawartej umowy – 6 lat bądź 3 lata  (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych – art. 118 k.c.).
 3. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
 4. w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy;
 6. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
 7. Państwa dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Dane te nie będą udostępnione żadnym podmiotom zewnętrznym na użytek własny – jedynie do realizacji usług oferowanych przez ADO. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe klientów ADO zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne;
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Masz pytania? Skontaktuj się!

Jesteś zainteresowany?

Zadzwoń

+48 513 665 195

lub uzupełnij swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Polityki prywatności w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Vision Development Sp. z o.o. Sp. K. Łódź 90-265 Piotrkowska 44.

Zobacz treść Polityki prywatnosci
Vision Development